::Kursinfo::

Kode 160 (For deg som ikke har utrykningskompetanse fra før):

Varighet 7-14 dager avhenig av antall elever.

Pris 22.000.- per elev.

Prisen inkluderer:

  • Boka Utrykningskjøring
  • Arbeidshefte og oppgavehefte
  • Bil til oppkjøring
  • Oppkjøringsgaranti (inntil 4 kjøretimer + bil til 1 oppkjøring).

Avgifter til staten vegvesen og helseattest må dekkes av kursdeltager.

Krav til deg som kursdeltaker
Før du kan begynne på kurs, må følgende være i orden:

-Du må ha hatt førerkort uavbrutt i minimum de 2 siste år (160-kurs)
-Du må være fylt 20 år ved kursstart (160-kurs)
-Du må fremlegge helseattest (NA0202) tilsvarende klasse D, ikke eldre enn seks måneder ved innlevering av søknad til kurset (160-kurs)
-Høyeste alder ved første gangs utstedelse er 60 år (160-kurs)
-Du må dokumentere en tilhørighet til etat eller organisasjon som driver med utrykningskjøring. evt. dokumentasjon pågående utdanning (160-kurs og vedlikeholdstrening)
-Inneha kode 160 (Hvis vedlikeholdstrening)
-Inneha førerkort for aktuelle kjøretøy (Hvis vedlikeholdstrening).

Vedlikeholds kurs:

Kursene blir holdt lokalt og skreddersydd til hvert kurs, med utganspunkt i standarpakken for å oppnå kravene i utrykningsforskriften.

Standard pakke: 2 timer teori (samlet) 1 kjøretime per kandidat.(inntil 3 deltagerer i kjøretøy)

De blir kjørt med etatens egne kjøretøy.

Prisen er timebasert 900,- per time + eventuelle reiseutgifter.

.

.

.

.

.

.

.