Thumbnail Om oss...

Vi tilbyr førstegangsopplæring til kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160) og vedlikeholdstrening av utrykningspersonell, iht. utrykningsforskriftens bestemmelser.

For 160-kursene er Lom og Skjåk Brannvesen kursarrangør. Vi dekker Vestlandet, men kurs kan også arrangeres andre steder etter nærmere avtale. Om du ikke bor i område hvor vi arrangerer kurs, kan du allikevel delta, utgifter til overnatting må da dekkes for egen regning.

Ansvarlig instruktør er Dagfinn Eng, som har efaring fra både ambulansetjenesten og brannvesenet. Vi har også kompetanse for å kunne tilby utrykningskjøring med tunge kjøretøy.

Vi forsøker å arrangere våre kurs lokalt der elevene og mannskapene som skal delta bor. For 160-kursene brukes våre BMW skolebil som er godkjent som lærevogn..

Vedlikeholdskursene skreddersys hver gang, men med utgangspunkt i vårt standardopplegg. For å imøtekomme utrykningsforskriften vil vedlikeholdskurs som regel bli gjennomført ved bruk av etatenes egne biler, både store og små. Vedlikeholdstrening i forskriften er definert som øving for å holde vedlike eller videreutvikle utrykningskompetanse i forhold til type oppdrag og kjøretøy i utrykningssjåførens tjeneste.

Krav til deg som kursdeltaker
Før du kan begynne på kurs, må følgende være i orden:

-Du må ha hatt førerkort uavbrutt i minimum de 2 siste år (160-kurs)
-Du må være fylt 20 år ved kursstart (160-kurs)
-Du må fremlegge helseattest (NA0202) tilsvarende klasse D, ikke eldre enn seks måneder ved innlevering av søknad til kurset (160-kurs)
-Høyeste alder ved første gangs utstedelse er 60 år (160-kurs)
-Du må dokumentere en tilhørighet til etat eller organisasjon som driver med utrykningskjøring. evt. dokumentasjon pågående utdanning (160-kurs og vedlikeholdstrening)
-Inneha kode 160 (Hvis vedlikeholdstrening)
-Inneha førerkort for aktuelle kjøretøy (Hvis vedlikeholdstrening).